امضای بیانیه اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

صفحه امضاء بیانیه هزاران تن از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور خطاب به رییس شورای عالی امنیت کشور و رییس شورای امنیت کشور متن بیانیه : دانشمندان و نخبگان علمی هر کشوری سرمایه های اصلی اقتدار آن کشور هستند. به همین علت رژیم پلید صهیونیستی پس از حمله آمریکا به کشور اسلامی همسایه عراق با اعزام تیم های تروریستی صدها دانشمند و نخبه عراقی را ترور نمودند و ضربه بزرگی به ملت عراق زدند. آمریکا و رژیم صهیونسیتی بخصوص در سالهای اخیر که ثمره رشد علمی جمهوری اسلامی ایران در عرصه‌های مختلف به بار نشست طراحی گسترده‌ای برای ترور دانشمندان ایرانی را آغاز نمودند که شهادت برجسته ترین دانشمندان هسته ای ایران اسلامی نمود بارز این واقعیت تلخ است. حوادث چند سال اخیر که حاکی از نفوذ عوامل صهیونیست ها می‌باشد و آخرین آن شهادت دانشمند برجسته کشورمان شهید دکتر محسن فخری زاده است نشان‌دهنده این واقعیت تلخ است که دشمن بویژه رژیم صهیونیستی همچنان در تلاش برای ضربه زدن است. ما اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی ضمن محکوم نمودن شدید این جنایت وحشیانه قویا از رییس شورای عالی امنیت ملی و رییس شورای امنیت کشور می‌خواهیم متناسب با طراحی دشمن و با استفاده از پیچیدگی‌های مسائل امنیتی و تروریسم دولتی برای حفظ سرمایه‌های علمی برجسته کشور طرحی نو درافکنند و اجازه ندهند این جنایت‌ها همچنان ادامه یابد.

پایان

امضاء بیانیه هزاران تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور
 • 0
 • نام و نام خانوادگی:*
  1
 • نام پدر:*
  2
 • کد ملی:*
  3
 • مرتبه علمی:*
  4
 • نام رشته دانشگاهی:*
  5
 • استان محل خدمت:*
  6
 • شماره تلفن همراه:*
  7
 • اینجانب بیانیه هزاران تن از اساتید و اعضای هیأت علمی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور خطاب به رییس شورای عالی امنیت کشور و رییس شورای امنیت کشور را که در بالای این صفحه درج شده است، تایید و امضاء می کنم.
  8
 • *
  تایید و امضاء
  9