برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۲:۰۸ کد : ۱۴۹۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۵۰۹
برگزاری اولین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی

نخستین جلسه شورای هماهنگی روابط عمومی استان مرکزی با حضور دکتر علیرضا نظام‌آبادی دبیرهیأت امنا ورییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی،بهروز بهرامسری رییس دبیرخانه هیأت امنای استان ،ابوالفضل اکبری مدیرکل روابط عمومی واحد اراک و استان و مدیران و مسئولان روابط عمومی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی در سالن جلسات حوزه ریاست واحد اراک برگزارشد.

در ابتدای این جلسه، دکتر علیرضا نظام آبادی ضمن قدردانی و تشکر از فعالیت های مدیران ومسئولان روابط عمومی واحدهای استان به تشریح ساختار واهداف بخشنامۀ مربوط به تشکیل شورای هماهنگی روابط عمومی استان و بخشنامه هدایت تحصیلی پرداخت و از مدیران ومسئولان روابط عمومی واحد ها ومراکز آموزشی استان خواست بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی را به دقت مطالعه و اجرا کنند.

دکتر نظام آبادی در ادامه با اشاره به تلاش و زحمات  مستمرمدیران ومسئولان روابط عمومی در واحدها و مرکز استان گفت:« علیرغم همه کمبودها و کاستی ها در حوزه روابط عمومی ها رؤسای واحدها و مراکز برای رفع نیازها و تسهیل مسیر برای انجام وظیفه در این بخش حسّاس از دانشگاه، تلاش کنند ودبیر شورای هماهنگی استان نیز نظارت و پیگیری مصوبات را تا رفع کامل نواقص و تأمین نیازمندی های دفاتر روابط عمومی واحد ها ومراکز را  دردستور کار قراردهد.»

رییس دانشگاه آزاداسلامی استان در خصوص چارت سازمانی و تخصصی روابط عمومی ها گفت:« رؤسای واحد های استان نسبت به بازنگری و اصلاح چارت در حوزه روابط عمومی اقدامات لازم را به عمل آورند.و با توجه به حساسیت کار در حوزه روابط عمومی ها مسئولان فقط در پست تخصصی و مصوب خود انجام وظیفه کنند.

دبیرهیأت امنای استان مرکزی بابیان اهمیت برگزاری کارگاه های آموزشی وتخصصی کوتاه مدت ویژه مدیران وپرسنل حوزه روابط عمومی گفت:« روابط عمومی استان با هماهنگی معاونت برنامه ریزی وآموزش نیروی انسانی واحداراک نسبت به برگزاری هدفمند کارگاه های آموزشی تخصصی وکاربردی کوتاه مدت با دعوت از مدرسان برجسته دانشگاه جهت تبعیین اهداف و شرح وظایف روابط عمومی و مأموریت های آنها در تعاریف جدید سازمانی و مدیریتی و نقش و جایگاه آنها در توسعه اهداف دانشگاه اقدام نماید.»

رییس واحد اراک گفت:«جلسات شورای هماهنگی روابط عمومی استان مانند سایرشوراهای استان بصورت منظم وهر دوماه یکبار در مرکز استان برگزارشود وپیشنهاد های موثر مسئولان  ومدیران روابط عمومی  ها وهمچنین مشکلات احتمالی در حوزه روابط عمومی در این جلسات طرح، بررسی و اجرایی شود.»

در ادامه این نشست،بهروز بهرامسری رییس دبیرخانه  هیأت امنای استان مرکزی با اشاره فعالیت دوازده شورای تخصصی در دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی شورای هماهنگی روابط عمومی را بعنوان سیزدهیمین شورا تخصصی استان معرفی کرد و به نقش و اهمیت این شورا در پیشبرد اهداف دانشگاه پرداخت.

رییس دبیرخانه هیأت امنای استان مرکزی بابیان اهمیت و گستره فعالیت های حوزه روابط عمومی گفت: «روابط عمومی ها در انعکاس به موقع اخباردستاوردها وموفقیت های دانشگاه در بخش های مختلف و معرفی خدمات و امکانات دانشگاه به جامعه نقش به سزایی دارند.»

وی بازنگری در چارت سازمانی روابط عمومی واحدها  و بکار گیری نیروی انسانی متخصص دراین حوزه تأکید کرد.

بهرامسری درخصوص آیین نامه ها و بخشنامه های ارسالی از سازمان مرکزی درحوزه روابط عمومی توضیحات مبسوطی ارائه کرد.

 ابوالفضل اکبری، مدیرکل روابط عمومی واحد اراک و استان مرکزی ضمن تشکر و قدردانی ازحمایت های دکتر نظام آبادی دبیرهیأت امنا و رییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی از جایگاه و نقش روابط عمومی ها در دانشگاه به خصوص واحد اراک و همچنین تشکر از زحمات مدیران ومسئولان روابط عمومی واحدهای استان ،گزارشی جامع از فعالیت ها و اقدامات انجام شده در واحد اراک ارائه کرد .

دبیر شورای هماهنگی روابط عمومی استان مرکزی به تشریح پیشنهادها ومشکلات موجود در واحد ها ومراکز آموزشی استان پرداخت.

در ادامه این جلسه هریک از همکاران با معرفی کامل، مدارک و رشته های تحصیلی، سابقه کار در واحد و مدت زمانی که با عنوان مسئول روابط عمومی در کنار سایر سمت های سازمانی که عهده دار آن هستند به ذکر نقاط قوت و ضعف مرتبط با کار در واحد و مرکز متبوع خود مطالبی بیان کردند و با تأکید بر عدم وجود نیروی انسانی متخصص و کافی، تأکید برکاملترشدن امکانات وتجهیزات لازمه کار روابط عمومی و تصور سنتی غالب بر باورهای بعضی از رؤسا و معاونین نسبت به نقش و جایگاه روابط عمومی، به کثرت و تنوع وظایف و گستردگی دامنه خدماتی که در حوزه کار اجرایی دارند اشاره کرده و خواستار تقویت این حوزه بیش از پیش شدند.

در جمع بندی مفاد موضوعی و تبادل نظر و بررسی های به عمل آمده در این نشست، به سؤالات حاضرین در جلسه پاسخ داده شده و پیشنهادهای کلیدی به عنوان مصوبات جلسه به تصویب رسید.