حوزه علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک رتبه های برترسومین جشنواره لقمان حکیم را کسب کرد.

۲۴ آذر ۱۳۹۵ | ۰۸:۰۴ کد : ۱۵۵۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۶۴۶
اداره کل روابط عمومی

به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه سومین جشنواره علوم پزشکی لقمان حکیم برای سومین سال متوالی و به منظور تجلیل از اعضای هیأت علمی، دانش آموختگان و دانشجویان فرهیخته تمامی رشته های علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی  با حضوردکتر حمید میرزاده رییس دانشگاه آزاداسلامی ومعاونان دانشگاه در سالن کنفرانس بیمارستان فرهیختگان  دانشگاه آزاداسلامی برگزار شد.

این جشنواره  که با محورهای پژوهش، آموزش، دانشجویی و خدمات سلامت  برگزارشد فرصتی مغتنم برای گسترش کمی و کیفی علوم پزشکی در دانشگاه‌های کشور به ویژه دانشگاه آزاد اسلامی می باشد.  

 از برگزیدگان سومین جشنواره علوم پزشکی دانشگاه آزاد ا سلامی با عنوان لقمان حکیم با نظر هیأت داوران معرفی و قدردانی شد.

دکتر فاطمه قنبری معاون علوم پزشکی و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در محور "دانشگاه مجری طرح دانشگاه سالم" حائز رتبه دوم و دکتر مرتضی قاسمی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک  در محور  "استاد برتر آموزشی" حائز رتبه سوم شد.