اخذ مجوز عضویت در شبکه جامع آزمایشگاهی فناوری راهبردی ریاست جمهوری

۲۹ بهمن ۱۳۹۵ | ۱۴:۳۴ کد : ۱۶۲۲ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۸۸۸
دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک موفق به اخذ مجوز عضویت در شبکه جامع آزمایشگاهی فناوری راهبردی ریاست جمهوری جهت مجموعه کامل آزمایشگاههای خود گردید.

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک موفق به اخذ مجوز عضویت در شبکه جامع آزمایشگاهی فناوری راهبردی ریاست جمهوری جهت مجموعه کامل آزمایشگاههای خود گردید.

وظیفه این شبکه حمایت از آزمایشگاههای عضو شبکه به منظور هم افزایی توانمدیهای آزمایشگاهی کشور در حوزه های مختلف فناوریهای پیشرفته و راهبردی ، تسهیل در دسترسی صنایع و پژوهشگران به خدمات مطلوب آزمایشگاهی و استفاده بهینه از امکانات موجود برای ارائه خدمات علمی ـ آزمایشگاهی در زمینه فناوریهای راهبردی می باشد.

از مزایای پیوستن به این شبکه می توان به موارد ذیل اشاره نمود.

ـ حمایت از برگزاری و یا شرکت کارشناسان در کارگاهها و دوره های آموزشی درون و برون شبکه ای

ـ حمایت از تعمیر و نگهداری ، ارتقاء ، کالیبراسیون و تامین قطعات برای تجهیزات موجود

ـ حمایت از استقرار و اخذ اعتبارنامه استاندارد ۱۷۰۲۵

ـ حمایت از خرید تجهیزات جدید آزمایشگاهی

ـ حمایت از خرید تجهیزات از خارج از کشور

ـ حمایت از پیاده سازی نرم افزار مدیریت اطلاعات آزمایشگاهی

ـ استفاده از دانشجویان و اساتید از امکانات به روز و تحقیقاتی بهترین مراکز پژوهشی و تحقیاتی ، دانشگاهی درون این شبکه

کلید واژه ها: اخذ مجوز عضویت در شبکه جامع آزمایشگاهی فناوری راهبردی ریاست جمهوری