اطلاعیه(شرایط انتخاب دانشجویان نمونه)

۲۷ فروردین ۱۳۹۶ | ۱۶:۰۸ کد : ۱۶۶۵ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۸۲۸
اداره کل روابط عمومی

انتخاب و معرفی دانشجویان نمونه
دانشجویان محترمی که بر حسب گروه آموزشی در میان دانشجویان هم گروه خود بالاترین امتیاز را کسب نموده و حداقل نیمی از واحدهای درسی خود را بر اساس سرفصل مصوب گذرانده و همچنین دارای فعالیت های آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی- اجتماعی می باشند  می توانند جهت دریافت فرم های  مربوطه به آدرس سایت دانشگاه مراجعه و پس از تکمیل با سایر مدارک به  دفتر خدمات دانشجویی ( واقع در ساختمان شماره ۴ ) تحویل فرمایند .
(( زمان تکمیل و تحویل مدارک از مورخ ۹۶/۱/۲۸ لغایت ۹۶/۲/۶ می باشد .))
حوزه معاونت دانشجوئی و فرهنگی دانشگاه – دفتر خدمات دانشجوئی