اداره کل روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه(برنامه تمرینات ورزشی نیمسال اول۹۷-۹۶ )

۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۴ کد : ۱۸۶۵ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۲۳۷۶