اطلاعیه مهم ** قابل توجه دانشجویان مشمول**

۲۰ دی ۱۳۹۶ | ۰۸:۵۳ کد : ۲۱۰۰ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۲۵۶۷

دانشجویان مشمول کارشناسی ورودی بهمن ماه سال ۹۱، کارشناسی ناپیوسته وکارشناسی ارشد ورودی بهمن ماه بهمن سال ۹۳ که سنوات مجاز تحصیل آنان به اتمام رسیده است از تاریخ ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ به مدت حداکثر۳ سه ماه  فرصت دارند تا نسبت به اخذ مجوز سنوات ارفاقی (با هماهنگی کمیسیون موارد خاص و اداره مشمولین دانشگاه ) از سوی نظام وظیفه اقدام نمایند . بدیهی است نظام وظیفه به در خواستهای پس از موعد مقرر ترتیب اثر نخواهد داد و عواقب ناشی از آن مستقیما به عهده دانشجوی ذیربط خواهد بود .

کلید واژه ها: دانشجویان مشمول