کارگاه های دانش افزایی استادان بهمن ماه ۹۶

۲۶ دی ۱۳۹۶ | ۱۴:۱۹ کد خبر : ۲۱۰۸ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۷۳۱

اساتید گرامی

با توجه به برگزاری کارگاههای دانش افزایی دربهمن ماه سال جاری می توانید

فایل ثبت نام را از اینجا دانلود

نموده و پس از تکمیل به دفتر هم اندیشی اساتید (دکترقاسمی) تحویل نمایید.

کلید واژه ها: کارگاه های دانش افزایی استادان بهمن ماه ۹۶