زمان انتخاب واحد دانشجویان ورودی بهمن رشته های پرستاری و بهداشت خانواده

۲۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۷ کد : ۲۱۱۰ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۹۵۰

اطلاعیه

زمان انتخاب واحد دانشجویان جدید الورود

( ورودی بهمن رشته های پرستاری و بهداشت خانواده)

دانشجویان پرستاری ۹۶/۱۱/۱۰ لغایت ۹۶/۱۱/۱۱

دانشجویان بهداشت خانواده ۹۶/۱۱/۰۷ لغایت ۹۶/۱۱/۱۱