ارائه طرح کرسی نظریه پردازی «مانیفست تبلیغات اسلامی» توسط عضو هیأت علمی واحد اراک

۰۳ اسفند ۱۳۹۳ | ۲۱:۳۵ کد : ۲۱۲ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۹۳۹
اراک
ارائه طرح کرسی نظریه پردازی «مانیفست تبلیغات اسلامی» توسط عضو هیأت علمی  واحد اراک

 

به گزارش خبرنگار آنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک دکتر حسن سبیلان اردستانی عضو هیأت علمی واحد اراک تعریف جدید و عملیاتی شونده ای از تبلیغات اسلامی در قالب کرسی نظریه پردازی در دانشگاه آزاد اسلامی اراک ارائه کرده اند.

این استاد و پژوهشگر علوم ارتباطات ابتدا در سال 1373 در پایان‌نامه کارشناسی خود تحت عنوان «دین و ارتباطات» و سپس در سال 1375 مجدد و تکمیل شده نظرات پیشین در پایان‌نامه کارشناسی ارشد با عنوان «نحوه ارائه علمی دین» به شیوه های جدید و علمی تبلیغات در اشاعه دین پرداخته اند.

دکتر اردستانی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک می گویند: پس از نزدیک به بیست سال نگارنده متوجه خطای خود و دیگران در این حوزه شده است. به تعبیر بهتر در صورتی که به 1- انتقادات و 2- سرمایه‌گذاری‌های حوزه «تبلیغات دینی» عنایت شود؛ دسته اول(انتقادات) می‌تواند بیان کننده ناکاربلدی و ناآشنایی دست‌اندرکاران تبلیغات دینی به نظریه‌ها و فنون تبلیغات [propaganda, Advertising, mission] گردد که در این رویکرد تاکید بر «بهره‌گیری از نظریه‌ها و فنون تبلیغات با محتوای دینی» است و دسته دوم می‌تواند تمامی سرمایه‌گذاری‌های تبلیغات دینی معطوف به تهیه و استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی و تبلیغاتی را مطرح نماید که این نیز معطوف به رویکرد اول می‌باشد.

این نظریه در صدد کشیدن خط بطلان بر تفکر موجود (پیش گفته) است چرا که اگر استفاده از شگرد‌ها و تمهیدات تبلیغاتی و استفاده از ابزارهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی می‌توانست اندیشه‌های دینی را تغییر دهد، با توجه به سرآمدی و بی‌رقیب بودن آمریکا و غرب در این حوزه، امروزه همه ملل جهان باید گرایش مسیحی می‌داشتند در صورتی که چنین چیزی رخ نداده و لذا بطلان نظریه مذکور اثبات می‌شود.

در این طرح ابتدا تمامی تعاریف مربوط به «تبلیغات دینی» گرد آوری شده است و پس از آن با مقایسه ضمنی آن تعاریف با آیات، احادیث، روایات و سیره نشان داده شده است که تعاریف موجود کافی و بسنده نیستند و در عین حال مباحث تئوریک در علوم ارتباطات نیز ضعف در تعاریف موجود تبلیغات اسلامی را نیز می دهد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک مدعی در تعریف تبلیغات دینی از متون دینی به عنوان اساس تعریف استفاده کرده و متون ارتباطی تایید کننده تعریف مدعای مربوطه است اما مابقی تعاریف، تعاریف تبلیغات دینی، تبلیغاتی است که فقط با نام دین و شرع، تطهیر داده شده اند و نام اسلامی به خود گرفته اند.

به گفته دکتر اردستانی دانش آموخته علوم ارتباطات، این کرسی در حال حاظر در مرحله نظارت داوران خارجی است و در صورت تسریع امور پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی اراک در ابتدای سال 1394 منتشر خواهد شد.