اداره کل روابط عمومی دانشگاه

آغاز تعطیلات نوروزی دانشگاه از روز چهارشنبه مورخ۲۳ اسفندماه۹۶ الی ۱۸ فروردین ماه ۹۷

۲۳ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۲:۰۴ کد : ۲۲۱۴ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۲۱۹۲