دوم اردیبهشت همه شهرستان اراک برای زمین پاک یک صدا خواهند آمد

۲۸ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۴ کد خبر : ۲۲۴۰ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۳۶

کلید واژه ها: استانی بدون زباله - هر شهرستان یک جادهبی زباله#بی زباله