اطلاعیه افزایش شهریه ورودیهای ۹۶ و ماقبل

۱۰ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۵:۱۴ کد : ۲۴۷۲ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۳۰۶۹
افزایش شهریه متغییردانشجویان بر اساس بخشنامه شماره ۱۰/۲۷۰۰۵ مورخ ۰۷/۰۶/۱۳۹۷ سازمان مرکزی

اطلاعیه افزایش شهریه ورودیهای ۹۶ و ماقبل

بر اساس بخشنامه شماره ۲۷۰۰۵/۱۰  مورخ ۱۳۹۷/۰۶/۰۷ سازمان مرکزی افزایش شهریه متغییردانشجویان به شرح زیر می باشد:

۱- برای دانشجویان پزشکی و غیر پزشکی به غیر از دانشجویان خودگردان در صورتیکه در زمان مقرر (تقویم آموزشی موجود در سایت ) نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند نرخ افزایش شهریه ۱۰ درصد اعمال می گردد

۲- برای سایر دانشجویان که در زمانی خارج از زمان مقرر (تقویم آموزشی موجود در سایت ) نسبت به انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری اقدام نمایند نرخ افزایش شهریه ۱۲/۵درصد اعمال می گردد

۳- افزایش شهریه دانشجویان خودگردان ۱۲/۵ درصد می باشد