اداره کل روابط عمومی دانشگاه

اطلاعیه تمدید ثبت نام

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۱۰:۱۸ کد : ۲۵۰۰ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۷۹۹

« قابل توجه دانشجویان گرامی»

با توجه به درخواست تعداد زیادی از دانشجویان که در زمان بندی ثبت نام موفق به ثبت دروس نشده اند و همچنین افزایش2/5 (دو و نیم) درصدی نرخ شهریه در صورت عدم ثبت نام زمان بندی ثبت دروس به شرح زیر تمدید گردید:

 

مقطع

ورودی

ثبت نام

کاردانی

95 و 96

18/06/97  لغایت  21/06/97

کارشناسی ناپیوسته

بهمن 94 و 95 و 96

18/06/97  لغایت  21/06/97

کارشناسی

12 بهمن 93 و 94

18/06/97  لغایت  19/06/97

95 و 96

20/06/97  لغایت  21/06/97

کارشناسی ارشد

94 بهمن و 95

18/06/97  لغایت  19/06/97

96

20/06/97  لغایت  21/06/97

دکتری تخصصی

93 و 94 و 95 و 96

18/06/97  لغایت  21/06/97