اداره کل روابط عمومی دانشگاه

راهنمای پذیرفته شدگان دوره دکترای تخصصی با آزمون۱۳۹۷

۱۹ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۴۰ کد : ۲۵۰۷ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۳۹۸

محل ثبت نام:شهرک دانشگاهی-سالن ورزشی پوریای ولی