تکمیل اطلاعات مربوط به ارزیابی کیفی مزایده اجاره بوفه در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

۳۰ دی ۱۳۹۷ | ۱۲:۰۲ کد : ۲۷۴۳ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۸۱۱
ضمن تشکر برای مراجعه به سایت دانشگاه از شما دعوت می گردد که نسبت به مطالعه دقیق و ارائه اسناد علاوه بر مدارک مندرج در آگهی عمومی فراخوان در روزنامه در موعد مقرر اقدام فرمایید.