شرایط تخفیف دانشجویی

۲۰ فروردین ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۵ کد : ۲۸۵۵ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۶۰۱
از ۲۰ فروردین ۹۸ تا ۱ خرداد ۹۳ برای استفاده از تخفیف دانشجویی در نیمسال دوم ۹۸-۹۷

کلید واژه ها: شرایط تخفیف دانشجویی