بازدید از دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

۱۱ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۰۹ کد : ۳۰۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۱۹
بازدید از دانشکده علوم پزشکی واحد اراک
بازدید از دانشکده علوم پزشکی واحد اراک

 بازدید  دکتر صادقی، دکتر حمیدی پور و دکتر محمدی از کارشناسان ارزیاب وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی از امکانات و تجهیزات دانشکده عوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک .

 

دکترقاسمی رییس دانشکده پرستاری ومامایی واحد اراک  در حاشیه این بازدید گفت:  دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در راستای پیشبرد اهداف کلان خود با حرکت به سمت استاندارد سازی و بهبود مستمر کیفیت خدمات آموزشی و بالینی در رشته های موجود در طی سال گذشته اقدامات مهمی را انجام داده است.

وی اظهارکرد:ممیزی  فرایندی است نظام مند که در قالب انجام مراحل مختلف به ارتقا کیفیت خدمات آموزش سلامت در یک حیطه مشخص می پردازد.

رئیس دانشکده علوم پزشکی گفت:بازدید بازرسان بوردهای تخصصی در رشته های مامایی و علوم آزمایشگاهی گواه این موضوع است که ما را در جهت ارتقاء کمی و کیفی دانشکده رهنمون می سازد.

وی با توجه به بازدید جناب آقای دکتر صادقی، دکتر حمیدی پور و دکتر محمدی از کارشناسان ارزیاب وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی از امکانات و تجهیزات این دانشکده اظهار کرد: ارائه رهنمونهای آنها ما را در دستیابی به چشم انداز این دانشکده امیدوارتر نموده و اطمینان حاصل شد که برنامه ریزی های صورت گرفته  صحیح و اقدامات به جا و مناسب می باشد.

دکتر قاسمی ابراز امیدواری کرد با داشتن تفکر سیستماتیک به این مهم دست یابیم.