برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه نیمسال اول ۹۹ -۹۸

۱۴ مرداد ۱۳۹۸ | ۰۸:۵۲ کد : ۳۰۷۷ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۸۴۳

**   برنامه امتحانی دروس عمومی و پایه نیمسال اول 99 -98    **

 

           ساعت

              روز

اول

۱۰:۳۰ - ۸:۳۰

دوم

۱۱-۱۳

سوم

۱۴-۱۶

شنبه

۹۸/۱۰/۱۴

آشنایی با قرآن کریم

فارسی عمومی

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران

انقلاب اسلامی ایران

فارسی پیش دانشگاهی

یک شنبه

۹۸/۱۰/۱۵

 

ریاضی پیش دانشگاهی

 

دوشنبه

۹۸/۱۰/۱۶

ریاضی 1

ریاضی 2

 

سه شنبه

۹۸/۱۰/۱۷

 

شیمی پیش دانشگاهی

 

چهارشنبه

۹۸/۱۰/۱۸

 

شیمی عمومی 1

شیمی عمومی 2

پنج شنبه

۹۸/۱۰/۱۹

معادلات دیفرانسیل

فیزیک پیش دانشگاهی

 

شنبه

۹۸/۱۰/۲۱

اندیشه اسلامی(1)

اندیشه اسلامی (2)

آیین زندگی

تفسیر  موضوعی قرآن کریم

مبانی دفاع مقدس

دانش خانواده و جمعیت

یک شنبه

۹۸/۱۰/۲۲

 

 

 

دوشنبه

۹۸/۱۰/۲۳

محاسبات عددی

 

 

سه شنبه

۹۸/۱۰/۲۴

 

آمار و احتمالات مهندسی

 

چهارشنبه

۹۸/۱۰/۲۵

فیزیک1 فیزیک عمومی1 فیزیک پایه1

فیزیک2 فیزیک عمومی2

فیزیک پایه2

 

پنج شنبه

98/10/26

زبان عمومی

زبان پیش دانشگاهی

وصیت نامه امام (ره)

       
در ساعات دروس عمومی برنامه ریزی نشود