تغییر تاریخ برگزاری امتحانات ترم تابستان ۹۸

۱۵ مرداد ۱۳۹۸ | ۱۰:۱۱ کد : ۳۰۸۵ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۷۰۷

 

امتحانات روز یکشنبه مورخ 27/05/98 به روز یکشنبه مورخ 03/06/98

امتحانات روز دوشنبه مورخ 28/05/98 به روز دوشنبه مورخ 04/06/98

امتحانات روز چهارشنبه مورخ 30/05/98 به روز سه شنبه مورخ 05/06/98

امتحانات روز پنجشنبه مورخ 31/05/98 به روز چهارشنبه مورخ 06/06/98