جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی

۲۱ آبان ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۰ کد : ۳۲۶۹ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۵۰
« جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی» پرسشنامه انتخاب پژوهشگران برگزیده ۱۳۹۸ برای فعالیت های پژوهشی خارجی، فعالیت های ۴ ساله ازسپتامبر ۲۰۱۵ تا سپتامبر ۲۰۱۹ و برای فعالیت های پژوهشی فارسی، فعالیت های بازه زمانی ۳۰ شهریور ۹۴ تا آخر شهریور ۱۳۹۸ مدنظر می باشد پژوهشگرانی که در ۴ سال گذشته انتخاب و معرفی نشده اند آخرین مهلت تحویل مدارک ۹۸/۸/۳۰ مستندات طبق ردیف ها شماره گذاری شود و بهمراه CD تحویل گردد

 دریافت فایل پرسشنامه  

 

کلید واژه ها: جشنواره تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر دانشگاههای آزاد اسلامی استان مرکزی