روابط عمومی دانشگاه

برگزاری نشست راهبری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی

۱۴ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۰۰ کد : ۳۳۴۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۹۵

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی اراک، نشست راهبری باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر سعید سرکاراتی معاون دانش آموزی باشگاه پژوهشگران جوان و دکتر شهاب خاقانی مدیر تسهیلات و حمایت باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی ، مدیران باشگاه پژوهشگران جوان استان ، مدیران گروه ها و دبیران انجمن های علمی فعال واحد اراک در سالن جلسات امام خمینی(ره) دانشگاه آزاد اسلامی اراک برگزار شد.

دراین نشست سعید سرکاراتی معاون دانش آموزی باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی به وظایف این باشگاه اشاره کرد وگفت : مابه عنوان یک باشگاه باید انگیزه و فعالیت های امیدوارانه را به دانشجویان خود منتقل کنیم .

وی افزود : باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان از وضعیت تسهیلات مداری به سمت فعالیت مداری در حرکت است وآیین نامه ها وشیوه نامه های این باشگاه در امتداد این مسیر قراردارد .

سرکاراتی بابیان اینکه انجمن های علمی بازوی اجرایی باشگاه هستند،گفت : انجمن های علمی زیز نظر باشگاه هستند و فعالیت های انجمن های با باشگاه بسیار متفاوت است انجمن ها تقریبا آتش به اختیار عمل می کنند و مشخص شدن محورها برای انجمن ضروری نیست و دانشجویان با علایق و سلیقه خود در انجمن فعالیت می کنند. 

در ادامه دکتر شهاب خاقانی گفت : با توجه به تغییرات رویکرد باشگاه ازتسهیلات محوری به فعالیت محوری،آیین نامه تسهیلات به روز رسانی شد و در جلسه هیات امنای باشگاه پژوهشگران و نخبگان به تصویب رسید.

 وی درخصوص تغییرات این آیین نامه گفت : اعطای تسهیلات در راستای توانمندسازی هدفمند اعضای باشگاه در جهت تربیت نیروی متخصص کشور ،پرورش مدیران و پژهشگران آینده از مهمترین تغییرات این آیین نامه می باشد.

مدیر تسهیلات و حمایت باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی گفت: اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان در اولویت جذب هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی قراردارند.

خاقانی افزود: باتوجه به احساس نیاز به اشتغال زایی در دانش آموختگان در راستای حمایت از اعضای باشگاه پژوهشگران و نخبگان انعقاد و تفاهم نامه ای در دست اقدام با وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی است که ذیل این تفاهم نامه زمینه اشتغال برای اعضای دانش آموختگان باشگاه پژوهشگران و نخبگان فراهم شود.

مدیر تسهیلات و حمایت باشگاه پژوهشگران و نخبگان دانشگاه آزاداسلامی گفت: در این طرح مشوق هایی از جمله کمک هزینه برای کار ورزان و پرداخت سهم بیمه پذیرندگان کار ورز در دوره مقدماتی و در صورتی که به اشتغال این دانش آموختگان منجر شود معافیت بیمه برای پذیرندگان کار ورز طبق دستورالعمل اجرایی این طرح وجود دارد