روابط عمومی دانشگاه

بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اراک و مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک از سرای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ | ۱۸:۰۰ کد : ۳۵۵۳ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۴۲۱

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی اراک، عصر امروز فرزانه رحمتی و طوفان محمدی از اعضای شورای اسلامی شهر اراک به همراه مهندس قناتی مدیر عامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اراک و هیات همراه از سرای تکنولوژی نساجی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بازدید کردند و با فعالیت های این سرا آشنا شدند. در این جلسه دکتر کلانتری رییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی ضمن ارائه گزارشی از راه اندازی بازار فناوری و نوآوری در واحد اراک، گزارشی از فعالیت های دانشگاه آزاد استان مرکزی در زمینه مبارزه با بیماری کووید-19 و فعالیت های این سرا در تولید ماسک، گان و البسه پزشکی و برنامه توسعه آن ارائه دادند.

در این جلسه در خصوص استفاده از امکانات شهرداری و ابزار حاکمیتی شورای شهر در حمایت از ایده های فناورانه دانشگاه در تاسیس سرای نوآوری بازیافت، ارائه برخی ایده اساتید در جهت حل معضلات امحا و بازیافت پسماندهای شهری، لزوم برگزاری دوره های آموزشی در راستای تفاهم نامه منعقده و ایجاد و استقرار شتابدهنده های تخصصی در زمینه تکنولوژی بازیافت بحث وگفتگو شد.

 همچنین مقرر شد سرای تکنولوژی نساجی در زمینه تولید ماسک و البسه برای کارکنان شاغل در حوزه خدمات شهری اراک بر اساس نیازهای فنی مطرح شده امکان سنجی نماید و کمیته ای با حضور نمایندگان دانشگاه و شهرداری تشکیل و مسئول پیگیری مفاد تفاهم نامه منعقده فی ما بین سازمان مدیریت پسماند شهرداری و دانشگاه گردد.