روابط عمومی

دکتر طهماسب کاظمی اعلام کرد آخرین جزئیات انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی

۱۸ شهریور ۱۳۹۹ | ۱۴:۱۸ کد : ۳۷۶۰ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۲۶۳
رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی آخرین جزئیات انتخاب رشته کارشناسی ارشد سال ۹۹ دانشگاه آزاد اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، دکتر بهروز طهماسب کاظمی رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ‌التحصیلی دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد از روز یکشنبه 16 شهریور ماه تصریح کرد: به منظور شرکت داوطلبان علاقمند به پذیرش در دانشـگاه آزاد اسلامی کد دسترسی انتخاب رشته توسط سازمان سنجش آموزش کشور در کارنامه اعلام نتایج اولیه درج شده اسـت و داوطلبان براساس این کد دسترسی و کد ملی می توانند نسـبت به انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی اقدام کنند.

دکتر کاظمی گفت: تمام داوطلبان مجاز به انتخاب رشـته ضـرورت دارد با توجه به نتایج درج شده در کارنامه صـادره از سـوی سازمان سنجش آموزش کشور و با مراجعه به سامانه انتخـاب رشته دانشگاه آزاد اسـلامی بـه آدرس www.azmoon.org ضمن مطالعه دفترچـه راهنمـا نسـبت بـه انتخـاب حداکثر 100 کد رشته/محل متناسب با کد مجموعـه امتحـانی خود اقدام کنند.

وی گفت: داوطلبانی که علاوه برکد رشته امتحانی اول، در کد رشته امتحـانی دوم نیـز ثبـت نـام و در آزمـون شـرکت کرده اند، می توانند رشته/محل های متناسب با کد رشته امتحـانی دوم خود را براساس اولویت موردنظر در میان 100 رشته/محل انتخابی درج کنند.

رئیس مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی افزود: داوطلبان تنها امکان انتخاب رشته/گرایش هـایی را دارند که مطابق کارنامه صادره از سـوی سـازمان سـنجش آموزش کشور در کـد ضـریب متنـاظر بـا آن (از کـد رشـته امتحانی اول و یا دوم) مجاز شده باشند.

دکتر کاظمی تاکید کرد: عدم مراجعه به سامانه به منظور انتخاب رشته در دانشگاه آزاد اسلامی در موعد مقـرر و مطـابق اطلاعیـه هـای صادره به منزله انصراف از پذیرش در دانشـگاه آزاد اسـلامی بوده و پس از انقضای مهلت مقرر امکان انتخاب رشته تحـت هیچ شرایطی وجود نخواهد داشت.