روابط عمومی

همایش ملی علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی(ع)

۰۱ دی ۱۳۹۹ | ۱۵:۰۳ کد : ۳۹۴۱ اخبار دانشگاه رویداد های مهم
تعداد بازدید:۳۰۷

 

همایش ملی
علل و پیامدهای فقر فرهنگی و فرهنگ فقر در سیره حضرت علی(ع)
پایان ارسال مقالات ۱۶بهمن ماه ۹۹
زمان برگزاری همایش: ۶ اسفندماه ۹۹
 برگزار کننده :دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک
روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی