روابط عمومی

باقری:حضور ملموس دانشگاه در توسعه اقتصادی با فناوری های دانش بنیان/دفتر انتقال فناوری و تعامل با صنعت راه اندازی شود

۲۷ دی ۱۳۹۹ | ۱۰:۴۳ کد : ۳۹۵۶ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۱۱۱

به نقل از روابط عمومی دانشگاه: دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی در واحدهای دانشگاهی دارای وظایف و اهداف مختلفی مانند برنامهریزی و هماهنگی برای انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دورهای اعضای هیئت علمی، کارشناسان و دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی کشور، برنامهریزی برای برگزاری سمینار، مجامع و نمایشگاههای علمی و فنی با همکاری صنایع و واحدهای دانشگاهی، ایجاد زمینه تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و واحدهای صنعتی اعم از کتاب، نشریه و ...، بررسی مشکلات خاص بخش صنعت و ارائه طرحها و پروژههای کاربردی برای رفع آن و ارسال گزارش به حوزه مشکلات پژوهشی هستند.

برنامهریزی لازم برای اخذ بورسیه و فرصتهای مطالعاتی از واحدهای صنعتی و تولیدی برای اعضای هیئت علمی و کارشناسان، هماهنگی و ارتباط مستمر با دفاتر ارتباط با صنعت سایر واحدهای دانشگاهی و نیز سازمان مرکزی، برنامهریزی و ایجاد هماهنگی با مراکز واحدهای صنعتی برای تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها برای تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان، برنامهریزی برای برگزاری دورههای آموزشی کوتاهمدت علمی کاربردی برای تأمین نیروی متخصص مورد نیاز صنعت و جامعه و عقد تفاهمنامه همکاری با مراکز مختلف برای استفاده مطلوب از تواناییهای دانشگاه برای اجرای طرحهای تحقیقاتی و تبادل اسناد، مدارک و اعضای هیئت علمی و استفاده از تجهیزات تحقیقاتی مشترک و ... از دیگر وظایف و اهداف دفاتر ارتباط با صنعت و جامعه در واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی است