برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان‌ مرکزی

۲۵ شهریور ۱۳۹۴ | ۲۰:۳۹ کد : ۴۰۷ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۸۷۸
روابط عمومی
برگزاری جلسه شورای پژوهشی دانشگاه های آزاد اسلامی استان‌ مرکزی

به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک،جلسه شورای پژوهش و فناوری استان مرکزی با حضور دکتر علی نیازی رئیس شورای پژوهش و فناوری استان  و تمامی اعضاء شورای پژوهشی درسالن جلسات دبیر خانه هیات امناء استان مرکزی  در واحد اراک برگزار گردید .

با توجه به اهداف تعیین شده جهت ماموریت گرایی در حوزه پژوهش و فناوری واحد های استان مرکزی ضمن بررسی پتانسیل های علمی و پژوهشی واحد های استان ، مقرر گردید تمامی واحد های استان بر اساس پتا نسیل های موجود واحد و شرایط جغرافیایی و محیطی خود در تامین مراکز تحقیقاتی طبق بخشنامه مراکز تحقیقاتی اقدام نمایند.

درراستای هدفمند کردن فعالیت های پژوهشی اعضاء هیأت علمی مقررگردید با تشکیل کار گروه تخصصی نسبت به تعریف فعالیت های پژوهشی پیشنهاد های موثری جهت ارائه به سازمان مرکزی جهت اخذ مجوز ارائه گردد .

همچنین در شورای انتشارات علمی استان مرکزی که با حضور تمامی اعضاء شورا برگزار گردید ، ضمن بررسی کتا ب های متقاضی چاپ در خصوص نحوه عملکرد نشریات استان مرکزی و برگزاری کارگاه آموزشی جهت تمامی نشریات  به جهت افزایش کیفیت نشریات استان تصمیم گیری انجام گرفت.

در پایان  جلسه واحدهای استا ن مرکزی گزارش شش ماهه فعالیت های پژوهشی خود را ارائه نمودند.