بررسی چارت واحدها ومراکز آموزشی استان در دبیرخانه هیأت امنای استان مرکزی

۱۹ شهریور ۱۳۹۴ | ۱۸:۳۴ کد : ۴۱۵ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۵۵۹
روابط عمومی
بررسی چارت واحدها  ومراکز آموزشی استان در دبیرخانه هیأت امنای استان مرکزی

 

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جلسه بررسی چارت واحدها و مراکزآموزشی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی با حضور دکتر علیرضا نظام آبادی دبیرهیأت امنای استان مرکزی ، ضیائی و خانم رحیمی کارشناسان محترم سازمان مرکزی در دبیرخانه هیأت امناء استان مرکزی برگزار گردید. در این جلسه دبیر هیأت امنای استان در خصوص نحوه عملکرد واحدها و مراکزآموزشی در راستای سیاست های دانشگاه و رسیدن به عملکرد مطلوب آموزشی، فرهنگی چابک سازی ساختار سازمانی واحدها و مراکز آموزشی استان توضیحات کاملی ارائه نمودند. سپس بهرامسری رئیس دبیرخانه هیأت امنای استان روند ارائه گزارش بررسی چارت پیشنهادی واحدها را تشریح نمودند.

 در ادامه چارت سازمانی واحدها و مراکز آموزشی استان توسط همکاران سازمان مرکزی مورد بحث وبررسی قرارگرفت و مقرر شد پنج واحد نسبت به اصلاح چارت سازمانی پیشنهادی اقدام و حداکثر تا بیست ودوم شهریورماه به سازمان مرکزی تحویل نمایند. چارت سایر واحدها و مراکز مورد تأیید قرار گرفت.