روابط عمومی

برنامه زمانبندی انتخاب واحد و حذف واضافه نیمسال اول۱۴۰۱-۱۴۰۰

۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | ۱۴:۰۴ کد : ۴۲۲۶ اخبار دانشگاه رویداد های مهم
تعداد بازدید:۱۰۷۸