برگزاری شورای مشترک پژوهشی و فناوری و باشگاه پژوهشگران جوان استان مرکزی

۲۶ مهر ۱۳۹۴ | ۱۳:۰۹ کد : ۴۵۵ خبر تصویری
تعداد بازدید:۳۹۶
سالن جلسات دبیرخانه هیأت امنای استان مرکزی
برگزاری شورای مشترک پژوهشی و فناوری و باشگاه پژوهشگران جوان استان مرکزی