برگزاری جلسه شورای « دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی» درواحد اراک

۱۱ آبان ۱۳۹۴ | ۰۰:۰۷ کد : ۴۷۳ خبر تصویری
تعداد بازدید:۴۳۴
سالن جلسات حوزه ریاست واحد اراک
برگزاری جلسه شورای « دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی»  درواحد اراک