عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک به دانشیاری ارتقا یافت

۰۷ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۰۰ کد : ۵۰۴ اخبار دانشگاه
تعداد بازدید:۷۰۱
روابط عمومی

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا، دکتر مجید زنجیردار عضو هیأت علمی و سرپرست حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک با تایید دکتر حمید میرزاده رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا یافت.

زنجیردار، دارای مدرک دکتری تخصصی مدیریت مالی از دانشگاه علوم و تحقیقات تهران درسال1387 و مدرک کارشناسی اقتصاد بازرگانی، از دانشگاه اصفهان درسال 1373 و کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی را درسال 1377 نیز از دانشگاه آزاد اسلامی اراک اخذ کرده است.

انتشار و چاپ 22 عنوان مقاله علمی پژوهشی در مجلات داخلی، 24 عنوان مقاله ISI در مجلات معتبر خارجی، شرکت و سخنرانی در 35 همایش داخلی و ملی را درکارنامه علمی خود دارد. این پژوهشگر مجری 3 طرح تحقیقاتی دانشگاهی و استانی نیز بوده است.

وی از پایان نامه مقطع دکتری خود با عنوان «تحلیلی بر کفایت بتای اهرمی و غیر اهرمی؛ بتای کاهشی و بتای سنتی در تبیین نرخ بازده مورد انتظار» در سال1387 دفاع کرده است.