پیام دکتر علیرضا نظام آبادی دبیرهیأت امناء ورییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی به مناسبت پنجم آذر ماه روز بسیج مستضعفان

۰۵ آذر ۱۳۹۴ | ۱۷:۵۰ کد : ۵۱۱ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۴۰۶
روابط عمومی
پیام  دکتر علیرضا نظام آبادی دبیرهیأت امناء ورییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی به مناسبت پنجم آذر ماه روز بسیج مستضعفان