برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان

۱۴ آذر ۱۳۹۴ | ۱۴:۲۱ کد : ۵۲۶ خبر تصویری
تعداد بازدید:۵۰۲
سالن جلسات حوزه ریاست
برگزاری هفتمین جلسه کمیسیون دائمی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان