واحد اراک برگزار می کند؛ همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۸ کد : ۷۲۳ خبر تصویری
تعداد بازدید:۷۷۶
فراخوان همایش
واحد اراک برگزار می کند؛ همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)