واحد اراک برگزار می کند؛ همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)

۲۴ اسفند ۱۳۹۴ | ۱۷:۱۸ کد : ۷۲۴ رویداد های مهم
تعداد بازدید:۷۱۷
اداره کل روابط عمومی
واحد اراک برگزار می کند؛ همایش ملی صلح وگفتگو در اندیشه امام خمینی (ره)