آرشیو اخبار

برگزاری چهارمین دوره مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم ویژه کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات بخش کتبی قرآن وعترت ویژه استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

چهارمین دوره مسابقات حفظ وقرائت قرآن کریم ویژه کارکنان و اختتامیه نوزدهمین دوره مسابقات بخش کتبی قرآن وعترت ویژه استادان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی

ادامه مطلب

انتقادات تند و غیر منصفانه به دانشگاه آزاداسلامی، نشان از بغض و کینه برخی از افراد و رسانه‌ها دارد

دکترمیرزاده در جلسه شورای راهبردی ارتباطات و اطلاع رسانی،گفت: تنها هدف و نیت ما انجام فعالیت‌ها و اقداماتی در راستای مصالح و منافع ملی است و از رسانه‌های همسو انتظار داریم این فعالیت‌ها را تبیین کرده و اشاعه دهند.

ادامه مطلب