آرشیو اخبار

تحویل  آثار بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن وعترت  در واحد اراک
اداره کل روابط عمومی واحد اراک

تحویل آثار بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن وعترت در واحد اراک

معاونت دانشجویی وفرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک خبر داد؛ تحویل آثار بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن و عترت دانشگاه آزاداسلامی آغاز شد

ادامه مطلب
واحد اراک میزبان بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن و عترت  دانشگاه آزاداسلامی
اداره کل روابط عمومی واحد اراک

واحد اراک میزبان بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن و عترت دانشگاه آزاداسلامی

رییس دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی خبر داد؛بیست و دومین جشنواره هنر، ادبیات و پژوهش دینی و قرآن و عترت در واحد اراک برگزار می شود

ادامه مطلب