آرشیو اخبار

پیام تبریک سرپرست  دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی و واحد اراک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

پیام تبریک سرپرست دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی و واحد اراک به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

دکتر عباسعلی حیدری سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی و واحد اراک در پیامی آغاز سال تحصیلی ۹۶را به دانشجویان ،استادان ، کارکنان و دانش آموختگان مسیر علم و دانش تبریک گفت.

ادامه مطلب