آرشیو اخبار

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی،سرپرست دانشکده علوم پایه و مدیر دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات واحد اراک معرفی شدند
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی،سرپرست دانشکده علوم پایه و مدیر دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات واحد اراک معرفی شدند

در احکامی جداگانه از سوی دکتر عباسعلی حیدری سرپرست دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی و واحد اراک سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی،سرپرست دانشکده علوم پایه و مدیر دفتر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات واحد اراک منصوب شدند.

ادامه مطلب