آرشیو اخبار

بازدید ۲ ساعته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی اراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

بازدید ۲ ساعته نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی از دانشگاه آزاداسلامی اراک

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی:«ظرفیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک، پشتوانه تحول در مدیریت استان است»

ادامه مطلب