آرشیو اخبار

تکمیل اطلاعات مربوط به ارزیابی کیفی مزایده اجاره بوفه در سایت دانشگاه آزاد اسلامی اراک

ضمن تشکر برای مراجعه به سایت دانشگاه از شما دعوت می گردد که نسبت به مطالعه دقیق و ارائه اسناد علاوه بر مدارک مندرج در آگهی عمومی فراخوان در روزنامه در موعد مقرر اقدام فرمایید.

ادامه مطلب
درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان
روابط عمومی دانشگاه

درخشش دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک در ششمین جشنواره فرهیختگان

در جشنواره فرهیختگان؛ از برگزیدگان پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تقدیر شد با حضور رئیس هیأت مؤسس و هیأت‌امنا و رئیس دانشگاه آزاد اسلامی از برگزیدگان ششمین جشنواره فرهیختگان تقدیر شد.

ادامه مطلب