آرشیو اخبار

روابط عمومی دانشگاه

فراخوان سومین جشنواره آموزشی تحصیلی طرح شاهد

قابل توجه دانشجویان شاهد وایثارگر برتر علمی جهت شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی(جایزه ملی ایثار) تا تاریخ ۱۰دیماه ۹۷ به ستاد شاهد وایثارگران دانشگاه واقع در شهرک دانشگاهی امیرکبیر جنب مسجد -ساختمان شماره ۳مراجعه فرمایید

ادامه مطلب