آرشیو اخبار

جلسه شورای آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزادسلامی استان مرکزی در سالن جلسات حوزه ریاست واحد اراک برگزار شد
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

جلسه شورای آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزادسلامی استان مرکزی در سالن جلسات حوزه ریاست واحد اراک برگزار شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی اراک جلسه شورای آموزشی واحدها و مراکز آموزشی دانشگاه های آزادسلامی استان مرکزی در سالن جلسات حوزه ریاست واحد اراک برگزار شد

ادامه مطلب
بازدید بیش از۱۱۰نفراز دانش‌آموزان دبستان قیام فرهنگیان۲ اراک از مجموعه های ورزشی  وآزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

بازدید بیش از۱۱۰نفراز دانش‌آموزان دبستان قیام فرهنگیان۲ اراک از مجموعه های ورزشی وآزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

به گزارش خبرنگار خبرگزاری آنا به نقل از اداره کل روابط عمومی دانشگاه آزاداسلامی اراک،بیش از ۱۱۰ نفر از دانش آموزان دبستان قیام فرهنگیان ۲ اراک از مجموعه های ورزشی و آزمایشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بازدید کردند.

ادامه مطلب