آرشیو اخبار

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

نقش آفرینی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک با تئاتر آلمان

مهران امام بخش عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در اجرای مشترک ایران (کوانتوم ) و گروه اشتاتس تیاتر آلمان(تئاتر شهر مونیخ) نقش آفرینی می‌کند.

ادامه مطلب