آرشیو اخبار

تشریح برنامه های دانشگاه آزادسلامی استان مرکزی در شبکه آفتاب
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

تشریح برنامه های دانشگاه آزادسلامی استان مرکزی در شبکه آفتاب

دکتر عباسعلی حیدری دبیر هیأت امناء و رییس دانشگاه آزاداسلامی استان مرکزی با حضور در شبکه سیمای استان مرکزی در گفتگوی ویژه خبری، ظرفیت ها و پتانسیل علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی دانشگاه آزاداسلامی اراک و استان مرکزی را تشریح کرد.

ادامه مطلب