آرشیو اخبار

در گفتگو با آنا عنوان شد: برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برای ایجاد برند در زمینه پوشاک
اداره کل روابط عمومی دانشگاه

در گفتگو با آنا عنوان شد: برنامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک برای ایجاد برند در زمینه پوشاک

مدیرگروه آموزشی رشته طراحی و دوخت و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک از برنامه این دانشگاه برای ایجاد برند در زمینه پوشاک کارمندان خبر داد.

ادامه مطلب