آرشیو اخبار

حیدری عنوان کرد؛ فعالیت‌ تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه کشور
روابط عمومی دانشگاه

حیدری عنوان کرد؛ فعالیت‌ تحقیقاتی و پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه کشور

معاون امور مجلس و ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: همه فعالیت‌های تحقیقاتی و پژوهشی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی برای توسعه و پیشرفت استان‌های کشور انجام می‌شود.

ادامه مطلب