آرشیو اخبار

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: مرکز رشد سلامت و فناوری اطلاعات علوم پزشکی واحد اراک مجوز فعالیت گرفت
روابط عمومی دانشگاه

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی: مرکز رشد سلامت و فناوری اطلاعات علوم پزشکی واحد اراک مجوز فعالیت گرفت

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی استان مرکزی از صدور مجوز فعالیت مرکز رشد سلامت و فناوری اطلاعات علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی اراک خبر داد.

ادامه مطلب