آرشیو اخبار

مشکینی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مرکزی: پایش فعالیت‌های مالی و انضباط کاری یک نیاز اصلی در دانشگاه آزاد اسلامی است
روابط عمومی

مشکینی در جلسه هیئت امنای دانشگاه آزاد مرکزی: پایش فعالیت‌های مالی و انضباط کاری یک نیاز اصلی در دانشگاه آزاد اسلامی است

مشاور و نماینده تام‌الاختیار رئیس دانشگاه در هیئت‌‌های امنای استانی گفت: پایش فعالیت‌های مالی و انضباط کاری یک نیاز اصلی در دانشگاه آزاد اسلامی است.

ادامه مطلب